През 2021 г. MagicBar получава купата на клуб СЕНКО за принос към българското илюзионно изкуство.


ХРИСТО ГОЛБЕЗ

 • 2017 г. – завършва курс по импровизационен театър, София.
 • 2016 г. – член на сдружение „Quick Hands Project“, което е част от Световната федерация за магично изкуство – FISM (Fédération Internationale des Sociétés Magiques; International Federation of magic Societies).
 • 2016 г. – печели Grand Prix “Златна котка” на международния фестивал за илюзионно изкуство „Златна Котка“, Габрово.
 • 2014 г. – печели трето място на „Международен Белградски фестивал“, Белград.
 • 2013 г. – член на Международното братство на магьосниците (International Brotherhood of Magicians – IBM).
 • 2013 г. – печели първо място на международния фестивал за илюзионно изкуство „Златна Котка“, Габрово.
 • 2012 г. – участва в международния фестивал за магично изкуство в Прага.
 • 2012 г. – печели второ място на международния фестивал за илюзионно изкуство „Златна Котка“, Габрово.
 • 2011 г. – печели награда за презентация в сферата на илюзионното изкуство, връчена от „Съюза на илюзионистите“ към „Съюза на артистите“ в България.
 • 2007 г. – участва на балканския фестивал за магично изкуство в Солун.
 • 2007 г. – създава първия български онлайн форум за магично изкуство, година по-късно прераснал в магически клуб Magic Fire Circle, а през 2018 г. развит в MagicBar.

ДЕЯН ЧИЛОВ

 • 2015 г. – става първия българин, член на сцетовния магичен клуб The Magic Circle, Лондон.
 • 2014 г. – завършва обучение по илюзионно изкуство в The Magic Circle, Лондон.
 • 2012г. – печели трета награда на международния фестивал “Златна Котка”, Габрово.
 • 2007 г. – създава първия български онлайн форум за магично изкуство, година по-късно прераснал в магически клуб Magic Fire Circle,  а през 2018 г. развит в MagicBar.

ЮРИЙ ЗАХАРИЕВ

 • 2019 г. – печели първа награда на фестивала “Златна Котка”, Габрово.
 • 2018 г. – печели втора награда на фестивала “Златна Котка”, Габрово.
 • 2017 г. – печели първа награда на фестивала “Нова българска магия.
 • 2017 г. – печели първа награда на фестивала “Златна Котка”, Габрово.
 • 2016 г. – печели първа награда на фестивала “Златна Котка”, Габрово.
 • 2015 г. – печели първа награда на фестивала “Златна Котка”, Габрово.